Nasi lekarze:

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Aneta Kupczak - Stasiewicz
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Ewa Grzybowska
  specjalista neonatolog
  lekarz pediatra
 • - Sabina Mówińska - Korbela
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Joanna Olesik - Śmietana
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista alergologii
PROJEKTY I
PROGRAMY
DOKUMENTY
DO POBRANIA
Godziny przyjęć
pon-pt 8:00-18:00
HARMONOGRAM PRACY
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
HARMONOGRAM PRACY
PORADNI DIETETYCZNEJ
MATERIAŁ DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Zostań naszym pacjentem

Podczas wszystkich konsultacji lekarskich i innych świadczeń konieczne jest posiadanie elektronicznej karty ubezpieczenia, tzw. karty chipowej, wydawanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ. Przed założeniem dokumentacji medycznej pacjent składa pisemne oświadczenie, kogo upoważnia do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji.

Zasady przyjęć do poradni specjalistycznych

Do Poradni Neurologicznej i Poradni Chirurgii Ogólnej obowiązują skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Po zgłoszeniu się ze skierowaniem wyznaczany jest termin przyjęcia. Czas oczekiwania w Poradni Chirurgicznej nie przekracza kilku dni, w Poradni Neurologicznej kilku tygodni. Pacjenci ze skierowaniem z adnotacją "PILNE" przyjmowani są w najbliższym możliwym terminie.

Poradnia Medycyny Rodzinnej

Pacjenci są przyjmowani po złożeniu pisemnej deklaracji wyboru Przychodni, w tym lekarza, pielęgniarki i położnej. Po zaakceptowaniu deklaracji przez system komputerowy NFZ (czas oczekiwania kilka minut) podopieczny może korzystać ze świadczeń wszystkich pracowników Poradni.

Dokumenty do pobrania

Aktualnie obowiązujące deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia. Można je znaleźć pod tym linkiem.

Oświadczenie uzyskania informacji na temat stanu zdrowia chorego:

Obowiązek informacyjny RODO: